Học tập là một quá trình liên tục, người học tiếp xúc với những thông tin tri thức mới thông qua sách vở hoặc các bài giảng, sau đó kết nối với các tri thức sẵn có để mở rộng vốn hiểu biết. Như vậy, học tập là một quá trình ghi nhớ một cách hiệu quả một lượng thông tin lớn. Tuy nhiên, năng lực xử lý thông tin của con người là có hạn. Vì thế, cần một phương pháp tối ưu giúp nhận ra và hoàn thiện những yếu tố còn thiếu của bản thân thông qua việc tiếp cận có phân tích với các yếu tố gây ảnh hưởng đến quá trình xử lý thông tin trong lúc học.

Với mong muốn hỗ trợ học sinh xây dựng một phương pháp học tập hiệu quả, Wise Mentor cung cấp bài kiểm tra phân tích thói quen và phương pháp học tập. Đây là công cụ kiểm tra dưới dạng một bài tư vấn tổng hợp hỗ trợ học sinh cải thiện tình hình học tập một cách chủ động. 

Dựa trên nền tảng lý thuyết tâm lý học và công thái học (ngành khoa học tối ưu hóa quan hệ giữa con người và kỹ thuật), bài kiểm tra thói quen và phương pháp học tập phân tích loại hình thói quen học tập của người tham gia và tìm ra những yếu tố chưa hoàn hảo trong thói quen đó, từ đó đưa ra phương pháp học tập phù hợp với từng loại hình học tập đó.

Bài kiểm tra thói quen và phương pháp học tập phù hợp những bạn học sinh cần tìm hiểu nguyên nhân khiến cho kết quả học tập bị giảm sút để cải thiện, muốn lập kế hoạch học tập ngắn và dài hạn để có thể học tập chủ động và có sự say mê học tập cao nhưng chưa tìm ra được phương pháp học tập cụ thể hoặc chiến lược học tập cho từng môn học. Ngoài ra, bài kiểm tra này cũng rất hữu ích cho phụ huynh và giáo viên đang cần sự hướng dẫn phương pháp học tập cho con em/ học sinh.

Bài kiểm tra gồm 70 câu hỏi về các loại hình học tập, yếu tố học tập và phương pháp học tập phù hợp với từng giai đoạn. Thông qua bài kiểm tra này, học sinh xác định được loại hình học tập hiện tại, đồng thời nhận biết các kỹ năng mình đang có và cần phải cải thiện. Các loại hình học tập và các kỹ năng tương ứng bao gồm ghi nhớ ngắn hạn, ghi nhớ dài hạn và sáng tạo. Ngoài ra, các yếu tố học tập về khả năng kiểm soát bản thân, quản lý thói quen học tập, quản lý môi trường học tập và xử lý thông tin được khảo sát và phân tích nhằm đưa ra phương pháp học tập hiệu quả nhất. 

Hoàn thành 70 câu hỏi, người dùng sẽ nhận được kết quả phân tích dựa trên dữ liệu thu được. Những phân tích này sẽ chỉ ra những yếu tố học tập cần cải thiện đồng thời đưa ra phương pháp học tập phù hợp theo từng giai đoạn nhằm mục tiêu cải thiện kết quả học tập một cách hiệu quả.

Trải nghiệm bài kiểm tra thói quen và phương pháp học tập tại đây: https://edu.go.vn/wisementor